Saturday, 20 August 2016

ฝึกพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ร้านขายของ At the shop.

ฝึกพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ร้านขายของ At the shop.
วีดีโอนี้ เป็นบทสนทนาสั้นๆระหว่างลูกค้ากับคนขายของ


Thursday, 18 August 2016

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตัวสะกดที่มี er

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตัวสะกดที่มี er
ในวีดีโอนี้จะเน้นการออกเสียงที่ตัวสะกดด้วย er ฟังและฝึกพูดตามให้ถูกต้องนะคะ


ฝึกพูดภาษาอังกฤษ รสชาติอาหาร Food tastes.

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ รสชาติอาหาร Food tastes.
การจะบอกว่ารสชาติอาหารเป็นอย่างไร มาดูประโยคในวีดีโอนี้ได้เลยค่ะ


Saturday, 13 August 2016

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ แบบถาม-ตอบ (จัดทำใหม่มองเห็นชัดเจนขึ้น)

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ แบบถาม-ตอบ (จัดทำใหม่มองเห็นชัดเจนขึ้น)

Sunday, 7 August 2016

ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเรื่องเล่า ตอน The bully คนพาล