Tuesday, 31 May 2016

คำพ้องเสียงภาษาอังกฤษ Homophones

          คำพ้องเสียงภาษาอังกฤษ Homophones คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ตัวสะกดและความหมายแตกต่างกัน
          Homophones are words that sound the same but their spellings and meanings are different.
Saturday, 28 May 2016

ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ เกี่ยวกับตัวเอง A mini story about yourself

ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ เกี่ยวกับตัวเอง A mini story about yourself
49 ประโยคแบบง่ายๆ ลองฝึกพูดและแต่งประโยคของตัวท่านเองนะคะ

Thursday, 26 May 2016

2000 คำศัพท์ที่พูดบ่อย อักษร B มี 127 คำ

2000 Most Commonly Used English Words ในวีดีโอนี้ขอนำคำศัพท์ที่พูดบ่อย 127 ในอักษร B
คำศัพท์เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ถ้าไม่รู้จักคำศัพท์ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้  การพูดได้ก็จำเป็นพูดให้ถูกต้องด้วย ฉะนั้นการฟังและพูดตามจะทำให้พูดได้ในที่สุด  เราจะเน้นคุณภาพคือจำได้ถูกต้อง ไม่เน้นจำนวน แต่พอพูดคล่องแล้ว ปริมาณของคำศัพท์จะจำง่ายขึ้น   ค่อยๆฝึก ฝึกบ่อยๆ ท่านจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องโดยไม่รู้ตัว


Tuesday, 24 May 2016

67 ประโยคภาษาอังกฤษที่พูดบ่อยในชีวิตประจำวัน ใช้พูดกับลูกๆ ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน

          67 ประโยคภาษาอังกฤษที่พูดบ่อยในชีวิตประจำวัน ใช้พูดกับลูกๆ   ได้นำตัวอย่างประโยคที่พูดกับลูกๆมาให้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน หรือเวลาลูกกลับจากโรงเรียนเราอาจถามว่า Did you have a nice time?   Are you happy? เพื่อเป็นการเช็คว่าลูกๆไปโรงเรียนมีความสุขดีไหม ชอบหรือไม่ชอบอะไร มีปัญหาอะไรที่โรงเรียนหรือกับเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่า  การนำภาษาอังกฤษมาแทรกก็อาจทำให้ลูก นึกถึงภาษาอังกฤษที่คุณพ่อคุณแม่จะถามลูก มาดูประโยคต่างๆกัน เริมตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนคะ

Monday, 23 May 2016

2000 คำศัพท์ที่พูดบ่อย ขอเรียงตามอักษร U ซึ่งมีทั้งหมด 26 คำ

2000 Most Commonly Used English Words ในวีดีโอนี้ขอนำคำศัพท์ที่พูดบ่อย 26 ในอักษร U
คำศัพท์เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ถ้าไม่รู้จักคำศัพท์ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้  การพูดได้ก็จำเป็นพูดให้ถูกต้องด้วย ฉะนั้นการฟังและพูดตามจะทำให้พูดได้ในที่สุด
ในอังษร U จะมีคำศัพท์ไม่เยอะง่ายๆ ขอให้ออกเสียงได้ทุกคำนะคะ


Thursday, 19 May 2016

2000 คำศัพท์ที่พูดบ่อย ขอเรียงตามอักษร A ซึ่งมีทั้งหมด 134 คำ

2000 Most Commonly Used English Words ในวีดีโอนี้ขอนำคำศัพท์ที่พูดบ่อย 134 ในอักษร A
คำศัพท์เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ถ้าไม่รู้จักคำศัพท์ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้  การพูดได้ก็จำเป็นพูดให้ถูกต้องด้วย ฉะนั้นการฟังและพูดตามจะทำให้พูดได้ในที่สุด  เราจะเน้นคุณภาพคือจำได้ถูกต้อง ไม่เน้นจำนวน แต่พอพูดคล่องแล้ว ปริมาณของคำศัพท์จะจำง่ายขึ้น   ค่อยๆฝึก ฝึกบ่อยๆ ท่านจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องโดยไม่รู้ตัว


Tuesday, 17 May 2016

ฝึกพูด 45 ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย What


การตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย What  แปลว่า อะไร พร้อมดูประโยคตัวอย่าง ฝึกฟังและพูดตามได้เลยค่ะ
ถ้าต้องการตั้งประโยคเอง ดูโครงสร้างประโยคจากตารางข้างล่างMonday, 16 May 2016

ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆเกี่ยวกับเวลา short lesson about time.

ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆเกี่ยวกับเวลา short lesson about time.
ปล. ในวีดีโอพิมพ์ short lesson about times. พิมพ์ผิดค่ะ ที่ถูกต้องต้องไม่มีต้ว S.Friday, 13 May 2016

ฝึกพูด 69 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

          มาฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษกันคะ  สิ่งสำคัญคือต้องรู้คำศัทพ์ ถ้าไม่รู้คำศัพท์ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปพูด  บางครั้งแค่พูดคำศัพท์คำเดียวก็ทำให้เข้าใจความหมาย แต่ในชีวิตจริงเราต้องพูดเป็นประโยคโต้ตอบหรือสนทนากันใช่ไหมค่ะ   คำศัพท์อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ถ้าเราอยากติดต่อสื่อสารให้ได้ผล ต้องฝึกพูดประโยคที่ใช้บ่อย โดยอ่าน ฟัง และพูดตามจึงจะได้ผล และก็ต้องฟังบ่อยๆด้วย ถ้าไม่ได้ฝึกฝนบ่อยๆ ก็ไม่เข้าหัวและก็ลืมในที่สุด ฝึกบ่อยๆได้ผลแน่นอนค่ะ       

       
             หวังว่าวีดีโอนี้ จะช่วยให้ท่านได้ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันได้Thursday, 12 May 2016

How to pronounce /v/ การออกเสียง v ยังไง

How to pronounce /v/ ต้องออกเสียงอย่างไร  ตัว v เป็นเสียงพยัญชนะ Consonant ถ้าให้ดูจากพยัญชนะของไทยจะออกเสียงเป็น ว (วอ แหวน) แต่จะออกเสียงหนักกว่าเวลาเราพูด วอ แหวน  โดยให้ฟันหน้าบนกับริมฝีปากล่างแตะกัน แล้วออกเสียงพร้อมกับม้วนริมฝีปากเข้า  เห่อๆ อธิบายยากจังมาดูตัวอย่างดีกว่าค่ะ
ในความคิดของตัวเองนะคะ การออกเสียง v ง่ายค่ะ แค่ทำปากอย่างที่บอก แต่ที่ยากคือ ถ้าพูดคำศัพท์ที่มีตัว V นี่สิยากแท้ แต่การฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะทำให้เราพูดได้ในที่สุด


Sunday, 8 May 2016

Can, Can I? Can you? สามารถ ถามถึงความสามารถและการขอร้อง

                  Can, Can I? Can you? สามารถ ถามถึงความสามารถและการขอร้อง
Can หมายถึงสามารถ  ถ้าเป็นคำนามหมายถึงกระป๋อง เราจะเห็นประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับ

can สามารถ ในรูปประโยคบอกเล่ก็จะบ่งบอกถึงความสามารถต่างๆ
เช่น  I can swim. ฉันสามารถว่ายน้ำเป็น (ฉันว่ายน้ำเป็น)
        I can drive.  ฉันสามารถขับรถเป็น  (ฉันขับรถได้)  

can't  ย่อมาจาก cannot หมายถึงไม่สามารถ เป็นรูปประโยคปฏิเสธ
เช่น I can't swim or  I cannot swim.  ฉันไม่สามารถว่ายน้ำเป็น (ฉันว่ายน้ำไม่เป็น)
       He can't go to the party.  เขาไม่สามารถไปงานเลี้ยงได้ (เขาไปงานเลี้ยงไม่ได้)
       She can't speak Thai.  เธอไม่สามารถพูดไทยได้ (เธอพูดภาษาไทยไม่ได้)

Can I?  Can you?  Can we?  Can she?  Can he?  Can it?  Can they?
เป็นรูปประโยคคำถามซึ่งใช้ได้ในกรณีถามถึงความสามารถและขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งทำให้
กรณีถามถึงความสามารถ เช่น Can you swim? คุณว่ายน้ำเป็นไหม
                                                Can he jump high? เขากระโดดสูงได้ไหม
                                                Can you speak English? คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
                                                What time can I come? ให้ฉันมาได้กี่โมง
กรณีขอร้อง โดยมากแล้วมักจะใส่ Please ท้ายประโยคหรือต้นประโยคก็ได้ เพื่อความสุภาพ ถ้าคุณบอกฝรั่งว่า  Can you move? คุณย้ายหน่อยได้ไหม  Can I have a cup of tea? ขอชาหน่อยได้ไหม เหมือนกับเป็นประโยคคำสั่ง ถือว่าไม่สุภาพอย่างมาก ฉะนั้นควรพูด please ด้วย
เช่น    Can I have a cup of coffee please?  ขอกาแฟถ้วยหนึ่งค่ะ
          หรือจะพูดว่า Please can I have a cup of coffee? ขอกาแฟถ้วยหนึ่งค่ะ
          Can you speak slowly please?  พูดช้าๆหน่อยได้ไหมค่ะ
ดูประโยคจากวีดีโอได้เลยค่ะ
การเชิญ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ Invitation.

          การเชิญ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ Invitation.มาฝึกประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเชิญ Invitation  จะพูดอย่างไรเมื่อถูกเชิญไปงานเลี้ยงหรือชวนทำกิจกรรมต่างๆ การตอบรับ การตอบปฏิเสธ โดยมารยาทแล้ว ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเชิญ จะต้องตอบกลับไปยังผู้เชิญว่าเราสามารถไปได้หรือไม่  เช่น ถ้าได้รับเชิญให้ไปงานเลี้ยง เจ้าภาพต้องการทราบจำนวนแขกที่ไปให้แน่นอน เพื่อที่จะได้จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มหรือโต๊ะให้พอดีกับจำนวนแขกที่ไป

        ในอังกฤษ ถ้าได้รับเชิญ ต้องไปให้ตรงเวลา หากมีเหตุฉุกเฉินไม่ได้ไปก็ต้องบอกให้เจ้าภาพทราบ ตามมารยาทอาจถามเจ้าภาพด้วยว่าต้องการให้เราเอาอะไรติดไม้ติดมือไปด้วย ถ้าไม่ก็ไม่เป็นไร การนำเพื่อนไปงานเลี้ยงโดยที่เพื่อนไม่ได้รับเชิญไปด้วย ถือว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างยิ่ง ไม่ควรทำ
       
        จะไม่ขอกล่าวลึกถึงมารยาทเกี่ยวกับการเชิญ แต่ก็นำประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ จะพูดตอบรับ ขอบคุณ หรือตอบปฏิเสธอย่างไร

Friday, 6 May 2016

use to หมายถึง เคยและเคยชิน ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ

use to หมายถึง เคยและเคยชิน จะเป็นกริยาช่อง 2 เสมอกลายเป็น used to เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

used to ที่หมายถึงเคย  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและจะไม่เกิดขึ้นอีกในปัจจุบัน
             เช่น   I used to work at Tesco. ฉันเคยทำงานที่เทสโก้ (ปัจจุบันไม่ทำงานที่เทสโก้แล้ว)
           
used to ที่หมายถึงเคยชิน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและไม่เกิดขึ้นอีกในตอนนี้  หรือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วและไม่จริงในตอนนี้
            เช่น  I am used to the cold weather.   ฉันเคยชินกับอากาศหนาว


       

Wednesday, 4 May 2016

ฝึดพูดภาษาอังกฤษเสียง L กับ R (English pronunciation /l/ vs /r/ )

           ออกเสียง L กับ R ยังไง English pronunciation /l/ vs /r/
ออกเสียงผิดความหมายผิด โดยเฉพาะเสียง L กับเสียง R ทำไมฝรั่งฟังรู้เรื่องกันน๊า  ก็เพราะว่าพวกเขาคุ้นเคยและเค้าได้ยินมาตั้งแต่เกิด  ก็เหมือนกับภาษาไทยเรานั่นแหล่ะ เราฟังแว่วๆมาเรายังรู้เลยว่าหมายถึงอะไร  แต่ฝรั่งบางคนฟังภาษาไทยและพูดไทยได้  ก็เพราะว่าเค้าฝึกอย่างหนัก เอาจริงเอาจัง

          เราก็อย่ายอมแพ้ฝรั่งนะคะ ฝึกออกเสียงบ่อยๆ เอาง่ายๆ ก่อน จนคล่องแล้วค่อยๆเริ่มที่ยากขึ้น อย่าใส่ใจกับจำนวนบทเรียนว่าเราได้เรียนหลายบท เพราะถ้ากลับมาทบทวนอีกทีก็จำไม่ได้ทั้งหมด ควรเรียนในบทเรียนเดียวหลายๆรอบ จนแน่ใจว่าผ่านแล้วค่อยเข้าสู่บทเรียนใหม่

          การออกเสียง L เวลาพูดให้กระดกลิ้นและปากออกมาในรูปยิ้ม ส่วนตัว R ทำปากกลมเหมือนเลขศูนย์ ดูจากตัวอย่างง่ายๆนะค่ะTuesday, 3 May 2016

63 คำศัพท์ขึ้นต้นด้วยตัว L ที่พูดบ่อยในภาษาอังกฤษ

                                63 คำศัพท์ที่พูดบ่อย ขึ้นต้นด้วยตัว L ในภาษาอังกฤษ
            ตัว L เป็นอีกตัวหนึ่งที่อ่านยาก การจะออกเสียง /l/ ให้ถูกต้องเวลาจะออกเสียง ให้เอาลิ้นไปแตะตรงด้านหลังของฟันหน้าด้านบนค่ะ ลิ้นอาจจะแตะออกมาตรงใต้ฟันหน้าด้านบนนิดหน่อย แล้วเปล่งเสียง ล ลิง ออกมา เวลาพูด L ปากของเราเหมือนกับยิ้ม อาจจะเมื่อยปากหรือเบื่อๆ ในตอนแรก แต่ฝึกไปสักพักจะรู้สึกชิน และออกเสียงได้เองตามธรรมชาติ
วิธีฝึก  อ่านให้ผ่านตา  ฟังให้คุ้นหู และพูดตามจนคล่อง 

Monday, 2 May 2016

75 คำศัพท์ขึ้นต้นด้วยตัว R ที่พูดบ่อยในภาษาอังกฤษ

                                           75 คำศัพท์ที่พูดบ่อย ขึ้นต้นด้วยตัว R ในภาษาอังกฤษ
            ตัว R เป็นอีกตัวหนึ่งที่อ่านยากการจะออกเสียง /r /ให้ถูกต้องต้องทำปากเป็นวงกลมเหมือนตัวโอ
อาจจะเมื่อยปากหรือเบื่อๆ ในตอนแรก แต่ฝึกไปสักพักจะรู้สึกชิน และออกเสียงได้เองตามธรรมชาติ
วิธีฝึก  อ่านให้ผ่านตา  ฟังให้คุ้นหู และพูดตามจนคล่อง