Monday, 13 June 2016

ฝึกการออกเสียง th (unvoiced & voiced) ในภาษาอังกฤษ

ฝึกการออกเสียง th (unvoiced & voiced) ในภาษาอังกฤษ
            th ในภาษาอังกฤษประเภทพยัญชนะหรือ consonant  ซึ่งในพยัญชนะของไทยจะไม่มีพยัญชนะตัวไหนที่แลบลิ้นออกมา จึงค่อนข้างยากสำหรับคนไทยเรา
            การออกเสียง th จะออกเสียงจากฟันกับปลายลิ้น โดยนำปลายลิ้นไปสัมผัสหรือชนกับฟันบนก่อนจะเปล่งเสียง อาจจะให้ตำแหน่งของลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างขณะออกเสียง หรือแลบลิ้นขณะออกเสียงนั่นเอง

 
th ออกเสียงเป็น 2 แบบ คือ
1.      Voiceless or Unvoiced หรือแบบเสียงไม่ก้อง หมายความว่าเป็นแค่การปล่อยลมผ่านช่องลิ้นกับ 

         ฟันเท่านั้น โดยที่เส้นเสียงในลำคอไม่สั่น ตัวอย่างเช่น  thank, think, thunder.


2.    Voiced หรือ แบบเสียงก้อง  คือการที่เส้นเสียงในลำคอปิด และขณะที่ลมดันผ่านจะเกิดการสั่นของเส้นเสียง สังเกตง่ายๆด้วยการเอามือไปจับที่คอขณะออกเสียง ถ้าเราออกเสียงถูกมือเราจะรู้สึกถึงการสั่นของเส้นเสียงที่อยู่ภายใน ตัวอย่างเช่น the, these,, mother.

No comments:

Post a Comment