Wednesday, 28 January 2015

การใช้หนังสือเดินทาง 2 เล่ม (Passport)

          สำหรับท่านใดที่ถือ passport 2 เล่ม ถือว่าเป็นบุคคล 2 สัญชาติ ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเอง หรือลูกครึ่งก็ตาม การเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ควรจะแสดง passport ของท่านแค่เล่มเดียว หากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ไม่ถามก็ไม่จำเป็นต้องแสดงสองเล่ม เพราะทำให้เกิดความสับสนและอาจมีคำถามจากเจ้าหน้าที่ตามมาเป็นชุดๆ บางกรณีอาจมีการตรวจสอบด้วย ทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ ซึ่งเกิดขึ้นกับตัวเองช่วงแรกๆที่เดินทาง 

          มาดูกันว่าเราจะใช้หนังสือเดินทางอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ในที่นี่ขอพูดถึงการเดินทางเข้าออกระหว่างอังกฤษไปยังประเทศไทยคะ

             Passport 2 เล่มที่เราถือคือ 
how to use 2 passports

             1. Thai passport ไทยพาสปอร์ต
             2. British passport บริติชพาสปอร์ต 

          โดยปกติแล้วประเทศในโซนยุโรป อเมริกา สามารถเดินทางเข้าไทยได้ 30 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า British passport holders arriving by air or land can enter Thailand for 30 days without a VISA คนอังกฤษเดินทางเข้าไทยได้ 30 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า


การใช้พาสปอร์ตแบ่งเป็นดังนี้ 

1. ถ้าเข้าไทยไม่เกิน 30 วัน เลือกใช้ได้ 2 กรณี (เลือกใช้ 1.1 หรือ 1.2 แล้วแต่สะดวก)
    1.1 ใช้บริติชพาสปอร์ตทั้งเข้าและออกไทย (ใช้ 1 เล่ม) 
    1.2 ใช้บริตซพาสปอร์ตออกและเข้าอังกฤษ แล้วใช้ไทยพาสปอร์ตเข้าและออกไทย (ใช้ 2 เล่ม)

2. ถ้าเดินทางเกิน 30 วัน ใช้บริติชพาสปอร์ตออกและเข้าอังกฤษ แล้วใช้ไทยพาสปอร์ตเข้าและออกไทย ขอย้ำว่าต้องใช้ทั้ง 2 เล่ม 
    
     ข้อดีคือ ท่านสามารถอยู่ในไทยได้นานเท่าไหร่ก็ได้ แต่ถ้าท่านใช้บริติชพาสปอร์ตเข้าไทย ท่านก็เป็นคนไทยที่ถูกจำกัดสิทธิ และท่านจะได้ต้องทำเรื่องขอต่อวีซ่าและเสียค่าธรรมเนียมด้วย แถมยังถูกปรับวันละ 500 บาท ไม่เกิน 20000 บาท (ยื่นบริติชเข้าไทยถือว่าท่านเป็นบริติช จะถูกปรับเวลาออกนอกประเทศ) และไม่ควรให้พาสปอร์ตใกล้หมดอายุ (มีอายุใช้ได้อีกไม่เกิน 6 เดือน) ฉะนั้นต้องตรวจเช็คพาสปอร์ตและวางแผนก่อนการเดินทาง 

3. กรณีลูกครึ่งถือสองสัญชาติ  ถ้าเดินทางเกิน 30 วัน ใช้พาสปอร์ตสองเล่ม ปฏิบัติตามข้อ 2

4. กรณีลูกครึ่งถือเฉพาะบริติชพาสปอร์ต เดินทางกลับไทยเกิน 30 วัน เจ้าหน้าที่ ตม.  จะผ่อนผันไม่ปรับบุตรของคนสัญชาติไทยที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาในไทยได้เกินกำหนด ส่วนเด็กอายุมากกว่า 14 แต่ไม่เกิน 17 อาจจะไม่ปรับ  ซึ่งแล้วแต่วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความสะดวกและไม่ต้องกังวลกับการเดินทางควรยื่นเรื่องขอสูตบัตรและหนังสือเดินทางให้เรียบร้อยตามลิงค์นี้ เมื่อลูกถือสองสัญชาติ ทั้งนี้อาจไม่มีปัญหาที่ไทย แต่หากมีการเปลี่ยนเครื่องในประเทศอื่นๆ ก็จะทำให้เกิดปัญหาและการเดินทางล่าช้า เสียเวลาและเสี่ยงต่อการตกเครื่องด้วย 


1 comment:

  1. แล้วถ้าเป็นกรณีที่ เป็นคนสอง สัญชาติ เอาไทยออกอังกฤษ และก็ไทยเข้าไทย แล้วตอนนี้มาอยู่ได้ปีต้นๆแล้ว จะมีผลกระทบอะไรไหมคะ

    ReplyDelete