Thursday, 19 June 2014

กว่าจะได้สัญชาติอังกฤษ(บริติช)

           กรณีผู้ที่สมรสกับคนอังกฤษ  เมื่อมาอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือ UK ส่วนใหญ่เราขอสัญชาติเพื่อจะได้มีสิทธิ์มีเสียงและเป็นพลเมืองอังกฤษอย่างเต็มตัว แต่กว่าจะได้  British Passport  มาครอบครองหลายคนเลือดตาแทบกระเด็น หลายคนก็ได้มาง่ายแสนง่าย

          ขอเล่าโดยภาพรวมนะค่ะ ว่าเราได้สัญชาติมาได้อย่างไร จะไม่ขอลงลึกถึงรายละเอียด ขั้นตอนและเอกสารต่างๆ  เป็นเพียงการสรุปภาพกว้างๆ ว่าคุณจะเริ่มต้นอันไหนก่อนอันไหนหลัง 

          เริ่มตั้งแต่ขอวีซ่าเข้ามาใน UK โดยเราจะขอวีซ่าจากกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทยที่กรุงเทพ เจ้าหน้าที่ที่กงสุลจะสอบถามในตอนสัมภาษณ์ว่าคุณต้องการเดินทางไปอังกฤษช่วงเวลาไหน เพื่อจะได้ระบุวันที่ในวีซ่าของคุณนั่นเอง ซึ่งจะมีผลต่อการนับระยะเวลาที่คุณอยู่ในอังกฤษด้วย วีซ่าที่คุณได้รับนั้นเรียกว่าวีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าติดตามคู่สมรส

          เมื่อทำเรื่องขอวีซ่าผ่านแล้ว ก็เตรียมตัวเดินทางได้เลยค่ะ คราวนี้มาดูกันว่าเราจะขอสัญชาติอย่างไร
British passport


     1 . วีซ่าติดตามคู่สมรสที่ออกจากกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย        
 - กฎหมายเก่าก่อน 9 July, 2012 วีซ่าติดตามคู่สมรส 2 ปี 3 เดือน เมื่อวีซ่าใกล้หมดอายุ ต้องทำเรื่องยื่นต่อวีซ่าภายใน 28 วัน ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ จากนั้น Home Office ก็จะออกวีซ่าถาวรให้ Indefinite Leave to Remain 

 - กฎหมายใหม่หลัง 9 July, 2012 วีซ่าติดตามคู่สมรส 2 ปี 9 เดือน เมื่อวีซ่าใกล้หมดอายุ ต้องทำเรื่องยื่นต่อวีซ่าภายใน 28 วัน ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ จากนั้น Home Office ก็จะต่อวีซ่าให้คุณใหม่มีระยะเวลาอีก 2 ปี 6 เดือน หมายถึงคุณต้องต่ออายุวีซ่าทุก 2 ปีครึ่ง 
        
     2.  เมื่อทำเรื่องต่อวีซ่าได้แล้ว
  - กรณีกฎหมายเก่าก่อน 9 July, 2012 คุณสามารถใช้วีซ่าถาวร Indefinite Leave to Remain  และสามารถทำเรื่องขอสัญชาติได้เมื่ออยู่ครบ 3 ปี

  - กรณีกฎหมายใหม่หลัง 9 July, 2012 คุณต้องต่อวีซ่าจนกว่าจะได้รับวีซ่าถาวร Indefinite Leave to Remain แต่ต้องเป็นไปตาม Immigration Rules เมื่อคุณอยู่ครบ 5 ปี คุณสามารถทำเรื่องขอสัญชาติได้


          อย่างไรก็ตามสิทธิ์ที่คุณได้รับคือผู้อยู่อาศัยใน UK เท่านั้น คุณจะไม่ใช้พลเมืองเต็มขั้น และถ้าคุณต้องการออกไปนอกประเทศอื่นๆ คุณต้องขอวีซ่าเข้าประเทศนั้นๆ ด้วย และนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราต้องขอสัญชาติ


     3.  การขอสัญชาติอังกฤษ คุณสามารถทำได้โดยยื่นเอกสารและ วีซ่าถาวรที่คุณได้รับ
  - กฎหมายเก่า ต้องอยู่ใน UK ครบ 3 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าในช่วงระยะเวลา 3 ปี คุณต้องไม่ออกจาก UK เกิน 270 วัน และในระยะเวลา 12 เดือนสุดท้ายที่ยื่นเรื่องขอสัญชาติ คุณต้องไม่ออกจาก UK เกิน 90 วัน ถ้าคุณไม่สามารถทำตามข้อกำหนดนี้ได้ คุณไม่มีสิทธิ์ขอสัญชาติ ต้องรอจนกว่าจะเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

 - กฎหมายใหม่ ต้องอยู่ใน UK ครบ 5 ปี  โดยมีเงื่อนไขว่าในช่วงระยะเวลา 5 ปี คุณต้องไม่ออกจาก UK เกิน 450 วัน และในระยะเวลา 12 เดือนสุดท้ายที่ยื่นเรื่องขอสัญชาติ คุณต้องไม่ออกจาก UK เกิน 90 วัน ถ้าคุณไม่สามารถทำตามข้อกำหนดนี้ได้ คุณไม่มีสิทธิ์ขอสัญชาติ ต้องรอจนกว่าจะเข้าเงื่อนไขที่กำหนด


       ส่วนอีกเงื่อนไขหนึ่งทั้งกฎหมายเก่าและใหม่ คุณต้องมีประวัติที่ดี ไม่ทำผิดกฎหมายคนเข้าเมือง แสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถในติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้   Prove your knowledge of English for citizenship and settling   และต้องผ่านการสอบ  life in the UK test  คือสอบการใช้ชีวิตใน UK โดยต้องอ่านหนังสือชีวิตในยูเคและฝึกทำแบบทดสอบ

หมายเหตุ: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (UKBA) ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนการของการสอบภาษาอังกฤษเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าต่างๆและขอสัญชาติอังกฤษ จะต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจาก Home Office เท่านั้น รายละเอียดตามลิงค์นี้ Applying for a UK visa : approved English language tests ซึ่่งได้มีการ up date ล่าสุดในวันที่ 20 February 2015 


    4. เมื่อคุณผ่านขั้นตอน 1-3 แล้ว ขั้นต่อไปทำเรื่องขอสัญชาติอังกฤษ (British citizen) ซึ่งคุณต้องไปสาบานตัว เพื่อจะเป็นพลเมืองที่ดีของอังกฤษ จากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระราชินีอังกฤษ เมื่อได้สัญชาติมาแล้ว ก็ทำเรื่องขอ Passport และต้องไปสอบสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ Home Office เมื่อผ่านสัมภาษณ์แล้ว ก็รอรับ Passport โดยจะส่งทางไปรษณีย์


ข้อดีของ British Passport คือ สามารถท่องเที่ยวไปในประเทศต่างๆทั่วโลกได้ถึง 173 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า คิดเป็น 80% ซึ่งอังกฤษถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งในโลก


ข้อมูลเพิ่มเติม Become a British citizen


14 comments:

 1. - กฎหมายใหม่ ต้องอยู่ใน UK ครบ 5 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าในช่วงระยะเวลา 5 ปี คุณต้องไม่ออกจาก UK เกิน 450 วัน และในระยะเวลา 12 เดือนสุดท้ายที่ยื่นเรื่องขอสัญชาติ คุณต้องไม่ออกจาก UK เกิน 90 วัน ถ้าคุณไม่สามารถทำตามข้อกำหนดนี้ได้ คุณไม่มีสิทธิ์ขอสัญชาติ ต้องรอจนกว่าจะเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

  วิธีการนับวัน นับยังไงค่ะ??

  ตอนนี้ออกไปแล้ว 122 days กำลังแพลนว่าจะกลับไทยอีก 80 วัน ปลายปีนี้
  visa 2 ปี 3 เดือน ออกนอกประเทศไป 201 วัน

  ถ้าต่อวีรอบสอง อีก 2 ปี 3 เดือน ก้อมีสิทธิ์ออกนอกประเทศได้อีก 249 วัน ใช่มั้ยค่ะ??

  จำเป็นต้องเคร่งครัดมั้ยค่ะว่ะ ออกได้ไปเกิน 30 วันต่อปี เช่นปีนี้ไม่ได้ออกนอกประเทศเลย แต่ปีหน้าอยากกลับไทย 4-5 เดือน แต่โดยรวมแล้วในระยะเวลา 5 ปี ออกนอกประเทศไม่เกิน 450 วัน อย่างงี้รึเปล่าคะ

  ReplyDelete
  Replies
  1. วิธีนับ ตอนนี้คุณออกนอกประเทศไป 122+80 วัน รวม 202 และถ้าต่อวิซ่าใหม่อีก คุณมีสิทธิ์ออกนอกประเทศได้อีก 248 วันคะ
   ไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดว่าต้องออกได้เกิน 30 วันต่อปี แต่นับรวมกันแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี คุณจะต้องออกนอกประเทศไม่เกิน 450 วัน และที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือ ในปีที่ 5 (ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนสุดท้าย) คุณมีสิทธิ์ออกนอกประเทศได้ไม่เกิน 90 วัน
   สรุปคือ ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 4 คือมีสิทธิ์ออกนอกประเทศได้ 360 วัน เข้าปีที่ 5 มีสิทธิ์ออกนอกประเทศได้ 90 วัน ถึงจะครบเงื่อนไขคะ

   Delete
 2. อยากไขข้อข้องใจนึงเหมือนกันค่ะ..คือคนที่ได้สัญชาติแล้ว หลังจากนั้นเราไปอยุ่ประเทศอื่น3-4-5ปีแล้วเรายังจะกลับเข้าประเทศอังกฤษได้ตามปกติเช่นคนอังกฤษไหมค่ะ

  ReplyDelete
  Replies
  1. คนที่ได้สัญชาติแล้ว ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ประเทศอื่น ก็สามารถเข้าประเทศอังกฤษได้เหมือนคนอังกฤษคะ แต่ต้องดูพาสปอร์ตด้วยนะคะถ้าหมดอายุก็ทำพาสปอร์ตเล่มใหม่จะทำที่สถานทูตอังกฤษประจำประเทศนั้นๆ (ประเทศที่คุณอยู่ขณะนั้น) passport มีอายุ 10 ปี ส่วนเด็กต้องต่อ passport ทุก 5 ปี สาเหตุเพราะเด็กมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าผู้ใหญ่คะ

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. ขอบคุณมากค่ะ สำหรับความรู้ กำลังทำเรื่องขอวีซ่าไปอยู่อังกฤษ ตื่นเต้นค่ะ

  ReplyDelete
 5. อยากทราบถึงข้อดีและข้อเสียของการได้ถือสัญชาติอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่ชาวอังกฤษค่ะ

  ReplyDelete
 6. ยืนขอวิซ่าอังกฤษวิซ่าแต่งงานรอนานเกือบจะ 5 เดือนโทรไป Home office ก็มีแต่บอกว่าอยู่ในกระบวนการ ไม่รู้จะทำอย่างไรดี ที่ทำงานก็ถามว่าเป็นอย่างไรแล้ว ลำบากใจมากไม่รู้จะติดต่อใครดี หรือให้ใครช่วย ขอรบกวนถามหน่อยได้มัยค่ะว่าน่าจะมีอะไร ผิดปรกติหรือเปล่า ยืนที่ลอนดอนค่ะ ขอพระคุณเป็นอย่างสูง

  ReplyDelete
  Replies
  1. สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าตอนนี้คุณได้วีซ่าหรือยังคะ เพราะตอนนี้ก็รอวีซ่าอยู่เหมือนกันคะ 7 เดือนแล้วคะ ขอบคุณค่ะ

   Delete
 7. ถ้าแต่งงานกับคนไทยด้วยกันแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่นู้นการขอสัญชาติอังกฤษนี้ต้องอยู่กี่ปีค่ะ

  ReplyDelete
 8. เข้ามาอังกฤษเดือนกุมภาพันธ์2012ได้indefinite leave to remainเดือนกุมภาพันธ์2015ก็ยังถือกฏหมายเก่าอยู่ใช่ไหมคะ

  ReplyDelete
 9. ถ้าไม่แต่งงานกับคนอังกฤษ ถ้าเราไปอยู่ที่นั้น10ปี จะวีซ่าทำเรื่องเป็นคนที่นั้นได้มั๊ยคะ

  ReplyDelete