Saturday, 28 June 2014

การรักษาพยาบาลในอังกฤษ

           National Health Service (NHS)  เป็นระบบการรักษาพยาบาลในอังกฤษ ที่ดูแลผู้ป่วยในอังกฤษทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จ่ายโดยภาษีของประเทศ การรักษาพยาบาลฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่คุณต้องจ่ายค่ายาและค่าดูแลรักษาฟันบางอย่าง  ถ้าต้องการรักษาเป็นการส่วนตัวก็ทำได้เหมือนกัน แต่ผู้จ่ายจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด
NHS


         สำหรับคนไทยที่เข้ามาอาศัยในอังกฤษ ควรรีบลงเบียน  Register กับ GP Surgery ใน area ที่คุณอาศัยอยู่ ไม่ว่าคุณจะมาด้วยวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าติดตามคู่สมรสก็ตาม ขั้นตอนการลงทะเบียน  อย่ารอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยไปลงทะเบียน เพราะคุณต้องรอจนกว่าขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จ กว่าข้้นตอนจะเสร็จก็หายป่วยพอดี เพราะที่อังกฤษถ้าไม่สบายจะซื้อยาจากร้านขายยาเองไม่ได้ จะต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้น ยาที่ซื้อได้ก็แค่ยาพาราเซตามอนเท่านั้น และต้องซื้อในปริมาณที่จำกัดด้วย คุณจะเดินเข้าไปหาหมอแล้วขอตรวจอาการป่วยเลยไม่ได้ ต้องโทรนัดก่อน ถึงแม้ว่าได้ลงทะเบียนแล้วก็ตาม และต้องตรวจสอบเวลาที่จะโทรนัดใน GPs ที่คุณเลือกไว้ด้วย เช่น เวลาโทรนัดก่อน 9 โมงเช้า ก็ต้องโทรตามนั้น แต่ถ้าโทรหลังจากนั้นก็ต้องรอเวลานัด 1-2 สัปดาห์ถึงจะได้เจอหมอ 
                    
          กรณีไม่สบาย โทรนัดตามเวลาที่แต่ละ GPs กำหนด ควรไปถึงก่อนเวลานัด 5-10 นาที เมื่อไปถึงคุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เค้าน์เตอร์ให้รับทราบว่าคุณได้มาตามนัดแล้ว เสร็จแล้วนั่งรอพบหมอ หากตรวจพบว่ามีอาการหนัก หมอก็จะส่งตัวคุณไปที่โรงพยาบาลหรือพบแพทย์เฉพาะทางต่อไป

         เมื่อคุณหมอตรวจอาการป่วยของคุณแล้ว ก็จะออกใบสั่งยาให้ Prescriptions แพทย์จะไม่จ่ายยาให้คุณโดยตรง คุณต้องนำใบสั่งยานั้นไปรับยาจาก Pharmacy ใกล้บ้านคุณ หรือ ร้าน Boots ก็ได้ จากนั้นก็รอรับยา โดยเจ้าหน้าที่รับจ่ายยาจะถามที่อยู่หรือวันเดือนปีเกิดของคุณ เพื่อเป็นการเช็คว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน

           หากคุณไม่สามารถไปตามนัดได้ ควรแจ้งให้ GPs ทราบ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียสิทธิของผู้ป่วยรายอื่น
     
      การรักษาพยาบาลฟรีทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด เอกซเรย์ ตรวจเลือด ฯลฯ แต่คุณต้องเสียค่ายา และค่าใบสั่งยา (Prescriptions)£8.05 ด้วย   ส่วนการรักษาฟัน จะแยกต่างหากจากการรักษาโรคทั่วไป ซึ่งคุณต้อง Register กับหมอฟันใกล้บ้านของคุณด้วยเช่นกัน อันนี้ก็สำคัญ อย่ารอให้ปวดฟันก่อนแล้วค่อยลงทะเบียน อย่างที่เรารู้กัน ถ้าเราปวดฟันขึ้นมามันทรมานมาก


ผู้มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลฟรี (ฟรีทุกอย่าง) who is entitles to free prescriptions)
      - ผู้ที่อายุ 60 ปี หรือมากกว่า
      - ผู้ที่อายุน้อยกว่า 16 ปี
      - ผู้ที่อายุ 16-18 ปี ที่เรียนเต็มเวลา
      - ผู้ที่ตั้งครรภ์ และหลังคลอดบุตรไม่เกิน 12 เดือน
      - ผู้ที่มีโรคเฉพาะทาง โดยอยู่ในเงื่อนไขที่แพทย์ระบุไว้
      - ผู้ที่ต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น คนพิการ
   
          เมื่อได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วยที่รุนแรง  สามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุด โดยไปที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยไม่ต้องผ่าน GPs หากอาการหนักมากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้โทร 999 เรียกรถฉุกเฉิน


หมายเหตุ : Immigration health surcharge : information for migrants NHS Surcharge update 19/3/15  ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่  6/4/15 สำหรับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าเข้ามา UK มากกว่า 6 เดือน และผู้ทีอาศัยอยู่ใน UK แล้ว และจะขอต่อวีซ่าชั่วคราว (FLR) ต้องจ่ายค่าบริการNHS £200 ยกเว้นผู้ที่จะขอ Indefinite Leave to Remain(ILR) ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ


No comments:

Post a Comment