Tuesday, 19 April 2016

ประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน Common English Phrases

คงไม่มีอะไรมากนอกจากฟังให้คุ้นหู  พูดตาม และทำความเข้าใจประโยคกับความหมาย แล้วนำประโยคสำเร็จรูปนี้ไปใช้ในชีวิตจริง  ยิ่งถ้าเราได้คำศัพท์เยอะขึ้น ก็สามารถนำไปปรับใช้กับประโยคอื่นๆ
บทนี้เป็นประโยคสั้นๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  จำง่าย เอาละมาฝึกพูดภาษาอังกฤษกันนะค่ะ


No comments:

Post a Comment