Sunday, 3 April 2016

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ การแสดงอารมณ์ความรู้สึก feelings

          คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนต้องมีอารมณ์ความรู้สึก ในภาษาอังกฤษเรียก feelings  เราจะบอกฝรั่งให้รู้ได้อย่างไร เมื่อเรามีความสุข สนุก เศร้า กดดัน ตื่นเต้น ดีใจ ฯลฯ

          การพูดให้ถูกต้องจะทำให้ความหมายออกมาตรงจากความรู้สึกของเราจริงๆ แต่ถ้าพูดผิดความหมายก็เปลี่ยนไปด้วย
 เช่น ถ้าเราพูดว่า I'm boring. หมายถึง ฉันน่าเบื่อ ที่ถูกต้องต้องพูดว่า I'm bored.  ฉันเบื่อ
                           I'm exciting. ฉันน่าตื่นเต้น  ที่ถูกต้องต้องพูดว่า  I'm excited.  ฉันรู้สึกตื่นเต้น

          ง่ายๆ คือจำประโยค  I am ย่อมาจาก  I'm +  คำกิริยาแล้วเติม ed  จะหมายถึง ฉันรู้สึก.....

ประโยคตัวอย่างในวิดีโอนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ผ่านเข้ามาในเพจนี้ เสียงภาษาอังกฤษสำเนียงบริติซ พร้อมเสียงภาษาไทยของลูกสาวค่ะ ขอบคุณค่ะ ถ้าท่านชอบโปรดกดติดตามในยูทูป หรือติดตามเพจนี้ค่ะ จะพยายามอัพเดทเรื่อยๆค่ะNo comments:

Post a Comment