Monday, 4 April 2016

ฝึกพูดภาษาอังกฤษคำคุณศัพท์ Practice English (Adjective)


          คำคุณศัพท์คือคำขยายคำนาม สรรพนาม เพื่อให้ประโยคที่เราพูดสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คำคุณศัพท์จะแสดงคุณสมบัติ แสดงลักษณะ ดี ไม่ดี สูง ต่ำ ดำ ขาว บอกจำนวน สี 
คำคุณศัพท์จะอยู่หลังคำกิริยาและคำนาม 
เช่น 
     The building is very high.  ประโยคนี้คำคุณศัพท์จะอยู่หลังคำกิริยาคือ  is
     She is a good person.          ประโยคนี้คำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามคือ person

           นี่เป็นประโยคง่ายๆให้ฝึกพูด ฟัง การฝึกพูดและฟังบ่อยๆจะทำให้คล่องภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติ โดยจะแสดงคำคุณศัพท์พร้อมความหมาย และประโยคตัวอย่าง  ให้ท่านฟังและพูดตามจะทำให้พูดภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้น
No comments:

Post a Comment