Sunday, 24 April 2016

ร่างกายของเราภาษาอังกฤษ Our Bodies.

          ร่างกายของเราเป็นสิ่งใกล้ตัว  ส่วนต่างๆในร่างกายภาษาไทยพวกเรารู้กันหมดแล้ว แต่ภาษาอังกฤษเหมือนจะง่าย แต่บางครั้งก็นึกไม่ออกว่าเค้าเราว่าอะไร มาดูกันค่ะ


No comments:

Post a Comment