Sunday, 10 April 2016

Regular Verbs คำกริยาที่เติม ed พร้อมเสียงอ่าน


Regular Verbs คำกริยาปกติ  เป็นกริยาที่ไม่ต้องผัน  ให้เติม ed ต่อท้ายได้เลย เช่น
                                  กริยาช่องที่ 1  want 
                                  กริยาช่องที่ 2  wanted
                                  กริยา ช่องที่ 3 wanted

คำกริยานั้นลงท้ายด้วย e  ก็ให้เติมแค่ตัว d ต่อท้าย เช่น
                                  กริยาช่องที่ 1  use
                                  กริยาช่องที่ 2  used
                                  กริยา ช่องที่ 3 used

คำกิริยาที่ลงท้ายด้วย y  ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed  เช่น
                                  กริยาช่องที่ 1  cry
                                  กริยาช่องที่ 2  cried
                                  กริยา ช่องที่ 3 cried

และก็มีข้อยกเว้นของคำกริยาบางคำที่ต้องเติมตัวสุดท้ายแล้วเติม ed เช่น
                                  กริยาช่องที่ 1  stop 
                                  กริยาช่องที่ 2  stopped จะสังเกตุว่าเพิ่มตัว p อีกตัว
                                  กริยาช่องที่ 3 stopped จะสังเกตุว่าเพิ่มตัว p อีกตัว 
ภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัว คำบางคำอ่านไม่เหมือนกันก็มี เช่นกริยา 3 ช่องของ read read read
วิธีที่ดีที่สุดคือ ฟังเสียงจากเจ้าของภาษาบ่อยๆ ให้คุ้นหู จะทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
หวังว่าวีดีโอต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านที่แวะมาอ่าน เสียงวีดีโอเป็นเสียงเด็ก ลูกครึ่งอังกฤษค่ะ


No comments:

Post a Comment